DT Croatia No. 1, 2021 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Croatia No. 1, 2021

Latest issue

DT Croatia No. 1, 2021

FDI dijeli viziju pružanja oralnozdravstvene zaštite do 2030. / Novosti / COVID-19 / Implantološki sustav TAG Dental Premium / Modificirani, koronalno ili lateralno pomaknuti tunel za liječenje pojedinačnih i multiplih recesija / Direktna izrada kompozitnih ljuski / Sveobuhvatna rehabilitacija denticije oštećene abrazijom i erozijom / Istraživanje i razvoj novih bioaktivnih restaurativnih materijala u dentalnoj medicini / Restauracija aproksimalnih karijesnih lezija na zubima u stražnjem području s uskim aproksimalnim dodirima / Menadžment / Inovacija u dentalnoj medicini / Kako djeluju ciklodekstrini? /

advertisement
advertisement